Utbildning/kurser

Personerna bakom Ability Asset Management och Marknadsbrev.se Tony Ugrina och C-G Gyllenram är mycket efterfrågade och välkända föreläsare och utbildare inom professionell aktiehandel och tradingpsykologi. De har anlitats av ett flertal ledande företag och organisationer inom finansbranschen däribland Avanza , E*Trade, EFG Bank, Handelshögskolan, ORC Software, SEB och Swedbank.

Föredragen, seminarierna och utbildningarna har varierat både avseende tidsrymd, innehåll och svårighetsgrad. Gemensamt för föreläsningarna är att deltagarna får en mycket god förståelse och insikt i grundpelarna som ligger bakom framgångsrik aktiehandel. Under den första delen beskrivs vikten av att man på ett systematiskt och rationellt sätt tillämpar modeller och metoder utan att man låter sig påverkas av sina känslor. I nästa del belyses vikten av en anpassad och genomarbetad riskhantering. Den tredje och sista delen handlar om den mentala disciplin som krävs för framgångsrik aktiehandel, de viktigaste mentala fällorna och vilka profiler som utmärker de som lyckas respektive misslyckas på marknaden.

Ovanstående föreläsningar har mött ett mycket stort intresse och föredragshållarna har i princip uteslutande fått högsta betyg för både innehåll och genomförande. Med hänsyn till den utomordentligt stora efterfrågan kommer Ugrina och Gyllenram under 2012 att börja genomföra mer omfattande och regelrätta tradingutbildningar i egen regi där deltagarna får lära sig hur de praktiskt går tillväga för att göra lönsammare aktieaffärer. Mer information om detta kommer att publiceras framöver. Om man redan nu vill anmäla sitt intresse går det utmärkt att skicka ett mail till info@marknadsbrev.se med kontaktuppgifter.