Aktieproffsskolan

Ability Asset Management vill förknippas med seriös och professionell aktiehandel och vi är därför stolta att vi för Aktiespararens räkning fått skriva sex längre artiklar som tillsammans utgör "Aktieproffsskolan". Artiklarna slussar dig systematiskt mellan marknadens grynnor och skär och du får mycket god inblick i grundläggande framgångsfaktorer som t ex riskhantering, metodik och psykologiska aspekter samt inte minst hur man går tillväga för att skapa en handlingsplan.

Artikelserien speglar vår syn på kapitalförvaltning och den ambition och djupgående passion vi känner inför uppgiften att vårda andra människors pengar.

Vi hoppas att denna läsning ska vara till både nytta och nöje.

 1. Grundpelarna
 2. En fungerande metod
 3. Riskhantering
 4. Psykologiska aspekter, del 1
 5. Psykologiska aspekter, del 2
 6. Handlingsplan

Finansyrken

I denna vår andra skola, som vi också har skrivit för Aktiespararnas räkning, så får du en mycket intressant och initierad inblick i de olika finansyrken som finns på marknaden. Kanske har du någon gång funderat på vad en mäklare gör på sina arbetsdagar? Är du nyfiken på vad det innebär att arbeta med "corporate finance" eller vill du veta mer om hur arbetssituationen ser ut för en fondförvaltare?

I denna artikelserie, i form av en skola, beskriver vi yrkesrollerna på den finansiella marknaden. I den första artikeln börjar vi med att ge dig en överblick och sedan går vi vidare, benar ut begreppen och presenterar utförligt vardagen för handlare, mäklare, förvaltare, analytiker och corporate finance- funktionen.

Vi hoppas att läsningen ska vara både informativ och inspirerande.

 1. Överblick
 2. Handlarrollen
 3. Mäklarrollen
 4. Förvaltarrollen
 5. Analytikerrollen
 6. Corporate finance rollen

Investerarskolan

I vår tredje artikelserie/skola, som även denna är skriven på uppdrag av Aktiespararen, beskriver vi utförligt och lättfattligt ett antal placeringsalternativ som finns till aktier. Vi börjar med råvaror som är mycket enkla att förstå som begrepp, men som många placerare fortfarande betraktar med skräckblandad inställning. Sedan går vi vidare till hedgefonder och den stadigt växande marknaden för ETF:er. Därefter studerar vi världens största marknad, dvs. valutahandeln som pågår dygnet runt. Efter denna inblick tittar vi på försiktigare alternativ som räntebärande papper och strukturerade produkter. Vi avrundar med att förklara för- och nackdelarna med optioner och terminer och till sist sammanfattar vi det hela och visar hur man skapar en välkomponerad och lönsam investeringsportfölj.

Vi hoppas att läsning ska var både intresseväckande och lönande.

 1. Råvaror
 2. Hedgefonder och alternativa fonder
 3. Valutor
 4. Räntebärande papper
 5. Strukturerade produkter
 6. Terminer och optioner
 7. Sammanfattning / avslutning